תרגום עוקב של משלחות אקרדיטציה בבתי חולים

ההכרה הפומבית בכך שבית חולים כלשהו עומד בסטנדרטים בינלאומיים של איכות, ניתנת בעקבות תהליך של אקרדיטציה. מהי למעשה אקרדיטציה בבתי חולים, איך נראה תהליך המבדק, וכיצד מהווה התרגום חלק בלתי נפרד ומשמעותי ביותר מתהליך זה? כל המידע שאתם זקוקים לו נמצא במאמר.

מהי אקרדיטציה בבתי חולים?

אקרדיטציה בבתי חולים היא התהליך אשר במסגרתו מעריך גוף חיצוני עצמאי את הארגון הנותן שירותי בריאות, דבר אשר נעשה על מנת לקבוע האם הוא עונה על הסטנדרטים הבינלאומיים שמטרתם לשפר את איכות הטיפול. בעוד שמבחינה מחקרית הנושא עדיין לוקה בחסר, ישנן עובדות שונות אשר מצביעות על תרומתו של תהליך האקרדיטציה לקידום איכות בארגוני בריאות בכלל, בתי חולים בפרט. חשוב להבדיל בין אקרדיטציה לבין תהליכי בקרה כגון ISO, אשר רלוונטיים יותר לתהליכי אדמיניסטרציה ופחות לביצועי בית החולים, ואשר אף הטרמינולוגיה שלהם קשה ליישום במערכת הבריאות.

תהליך המבדק

ההכנות לקראת המבדק מובלות לרב על ידי ועדת ההיגוי המוסדית והנהלת הסיעוד, ונמשכות זמן רב. במהלכן המחלקות והצוותים השונים (החל מההנהלה, מנהלי מחלקות ועד לרופאים מומחים) עוברים תהליכי פיתוח ושדרוג מקיפים, אשר במסגרתם מטמיעים את הנהלים – כאשר כל  תהליכי בית החולים עומדים למבחן ומותאמים לסטנדרטים הבילאומיים, שכן קבלת תו התקן פירושה עמידה בדרישות מחמירות וברמה מקצועית גבוהה ביותר. בין התחומים שבהם נבדקים בתי החולים: ניהול, מנהיגות ואסטרטגיה, יעדי בטיחות המטופל, מדידת איכות הטיפול השיקומי וטיפולים רפואיים אחרים, ניהול הטיפול התרופתי, מניעה ובקרת זיהומים, השכלה וכישורי העובדים, ניהול מתקני בית החולים ובטיחותם והדרכת המטופל ומשפחתו.

על חשיבות התרגום בתהליך

כחלק מתהליך האקרדיטציה בבתי חולים, נבדקים טפסי הסכמה ונהלי בית החולים על ידי צוות JCI (Joint Commission International). JCI הוא גוף בינלאומי המוסמך לבחון ולהעריך ארגונים אשר נותנים שירותי בריאות, והוא עוסק במדידה ובשיפור של איכות ובטיחות המטופל על מנת לבחון אם ניתן להעניק את תו התקן. מדובר, כאמור, בתהליך כלל לא פשוט, אשר בין האתגרים הרבים שהוא מציב עומד גם הצורך בתרגומים רבים – כחלק מהדרישות של תהליך זה יש לתרגם את נהלי בית החולים בכתב לאנגלית, אך בעקבות דרישתו של משרד הבריאות יש לתרגם גם את טפסי ההסכמה (המיועדים לקהל הרחב) לשלושת השפות העיקריות הנוספות המדוברות המדינה: ערבית, אנגלית ורוסית. על מנת להקל על התהליך ולזרזו רצוי להיעזר בשירותיה של חברת תרגום מקצועית ומוכרת. הן עבור תרגום הטפסים הרבים, והן עבור תרגום עוקב – חברה מסוג זה עובדת עם מתרגמים מקצועיים אשר בקיאים לא רק בשפות הרלוונטיות, אלא בעולם התוכן המסוים ובחוקים הנדרשים על מנת לספק תרגום נאמן למקור ומהודק.