תרגום עברית ערבית – מדברים בשפה שלכם

תרגום עברית ערבית – מדברים בשפה שלכם

לדבר בשפה של הקהל

על מנת להעביר מסר בצורה ישירה, חדה, ברורה ומובנת יש צורך בהיכרות עם מאפייניו של מקבל המסר. בכל תחום תקשורת ידוע כי על מנת לפנות בצורה הנכונה אל קהל היעד, חשוב להגדיר בראש ובראשונה את מאפייניו.

בדיוק כפי שלא תפנו אל קרוב משפחה באותו האופן בו תפנו אל מכר או אל קולגה עסקית, באותה מידה פנייה אל אדם מתחום רפואי אינה כפנייה אל אדם מתחום פיננסי. מסיבה זו, התאמת התוכן המועבר אל הנמען הינה בין הגורמים המהותיים ביצירת מסר מדויק הקולע בדיוק אל המטרה.

תרגום עברית ערבית – מדברים אל העם

חברת תרגום מקצועית מעניקה לא רק שירותים של העברה משפה אחת לאחרת. החשיבות הגדולה ביותר בתרגום עברית ערבית מוענקת ליכולת להתאים את המסר על פי שפתו של הנמען. התאמה זו מתאפשרת רק באמצעות היכרות מעמיקה עם התרבות של הנמען, השורשים מתוכם צמח, המאפיינים של זהותו האישית, החברתית, הכלכלית והפוליטית.

בעידן בו הגבולות בין המדינות הולכים ומטשטשים והעולם הופך להיות כפר גלובלי, תרגום עברית ערבית הופך לחלק מהעולם העסקי ומהתרבות העסקית היומיומית.

מניפסטיים חברתיים כלכליים

ארגונים ועמותות העוסקים בתחומים פוליטיים, כלכליים וחברתיים נוגעים לא אחת בנושאים רגישים מבחינות שונות. בשל הרגישות הגבוהה הטמונה בכל אחד מהנושאים, הטיפול בתכנים מסוג זה צריך להתבסס על היכרות עם הניואנסים המזעריים והיחסים העדינים הטמונים בין הזהויות השונות והז'רגונים המקובלים בשפה. חברת תרגום מנוסה המעסיקה מתרגמים בעלי מודעות פוליטית, כלכלית וחברתית אמונה על מתן שירות מקצועי ומכירה היטב את הצדדים השונים.

תרגום משפטי

מערכת החוקים המאפיינת כל מדינה הינה כבדת משקל בהשפעתה על תפיסות העולם החברתיות ובהיותה מושפעת מתפיסות עולם אלו, כמו גם משורשים, היסטוריה, אמונות קולקטיביות, ערכים משותפים ועוד. אילו היה החוק היבש גלובלי ותקף בכל העולם באותה המידה, התרגום היה הופך קל יותר אולם הלכה למעשה, כל תרבות טומנת בחובה את ההקשרים הייחודיים לה.

מסיבות אלו, תרגום עברית ערבית בכל נושא המשפטים מצריך רגישות רבה וכן מודעות נרחבת לכוחות המעורבים בנושא, כמו גם המשמעויות של כל אחד מהביטויים בתוכן המתורגם. מודעות זו מסייעת לתרגום המטפל במסמך ברגישות הנדרשת.

תרגום כלכלי

בכפר הגלובלי, שפה הופכת להיות כלי ביד היוצר. בעידן בו עסקים, חברות, ארגונים וצורות תקשורת אחרות חוצים את גבולות הלאום המוכרים, עולם העסקים מתרחב וכך גם ההגדרות והנושאים המאפיינים אותו.

תרגום כלכלי מקצועי הוא כזה העוסק ברגישות הרבה בין פערי המושגים והמונחים המאפיינים כל אחת מהתרבויות תוך התייחסות למשמעויות של כל מונח ומונח ויצירת הקישורים הרלוונטיים לז'רגון המקומי.