מתרגם עברית ערבית – הדרך ליצירת שיתופי פעולה

מתרגם עברית ערבית – הדרך ליצירת שיתופי פעולה

בעולם בו הגבולות הלאומיים הישנים הולכים ומאבדים מכוחם ובמקומם הולכים ומתהווים כוחות חדשים של שיתופי פעולה כלכליים, עסקיים, תרבותיים וחברתיים, יצירת תקשורת המובנת לדוברי כל השפות היא חיונית.

המזרח התיכון מגביר את חשיבותה של יכולת תקשורת היברידית זו, המבוססת על שפות תקשורת שונות וכוללת בתוכה מגוון רחב של תרבויות, ניואנסים, ערכים חברתיים ופוליטיים, תקוות וחלומות קולקטיביים ומתווים להסדרת התקשורת באופן מובן ונהיר.

שפה משותפת בעולם פוסט מודרני

העולם הפוסט מודרני מנתץ את הגבולות הישנים ובמקומם מכיר בחשיבותה של אחידות תקשורתית. בתוך מציאות זו, מתרגם עברית ערבית הוא כלי רב שימושי המהווה נמל להעמסה ופריקה של רעיונות, מסרים והתכתבויות המצריכים הסכמות משותפות משני הצדדים.

חברת תרגום האמונה על מתן מענה מקצועי לצורך ביצירת תקשורת רבת היבטים והשלכות הינה הכלי המשמעותי ביותר ליצירה של שפה משותפת ועשירה הרלוונטית לכל אחד מהצדדים ומפתחת תקשורת הדדית בה כל אחד מהצדדים בהתקשרות לוקח חלק פעיל.

היכרות אישית עם התוכן

בדיוק כפי ששפה מהווה חלק אימננטי בזהות, כך גם המתרגם משלב את זהותו האישית בעבודת התרגום מעברית לערבית. על מנת ליצור תוכן המתורגם באופן איכותי, עשיר ורלוונטי בכל אחד מהצדדים, ישנה חשיבות מרבית לזהותו של המתרגם, היכרותו עם התוכן המתורגם, עם שפת היעד ושפת המקור וכן עם העולמות המאפיינים כל אחת מהשפות.

היכולת לתרגם טקסטים מעברית לערבית מצריכה הבנה מעמיקה של הניואנסים הקטנים המרכיבים כל אחת מהשפות ולא פחות מכך, יכולות אינטלקטואליות, קוגניטיביות ואסוציאציות עשירות רלוונטיות לתחום התוכן, אשר ביכולתן להעשיר את השפה המתורגמת באופן אישי.

בכוחה של שפה ליצור מציאות, לחולל בה שינויים ולהפוך אותה ליצירה חדשה. במובנים רבים, מתרגם עברית ערבית הוא יוצר של מציאות בשל היותו מעביר את המסר באמצעות מילים הנבחרות על ידו באופן עצמאי. קשירת המילים הנכונות ובחירת האופן בו המסר יוצג, זרימה נכונה של התוכן ועיגון הטקסט במונחים מרכזיים בשפת היעד – אלו הם גורמים משמעותיים אשר בכוחם להפוך טקסט בשפת מקור לטקסט משכנע ובעל עצמה בשפת היעד.