תרגום מעברית לאנגלית – להבין שפה, להבין אנשים

תרגום מעברית לאנגלית – להבין שפה, להבין אנשים

זהות, תרבות והדיאלוג בין השניים – כוחה של השפה

השפה מהווה חלק אימננטי בזהותו של האדם: על פי טיילור והגל, זהותו של אדם מתפתחת ומתעצבת באמצעות הדיאלוג שמקיים היחיד עם אחרים משמעותיים. על פי טיילור הזהות האישית איננה פרטית אלא מערבת בתוכה שיח עם אחרים משמעותיים בשפת המקור.

ויטגנשטיין בתורו הצביע על העובדה כי ביטויי השפה מעוגנים בצורות חיים שונות ובמנהגים הציבוריים, היומיומיים, הסמליים והתרבותיים של החברה. ללא ההקשר התרבותי-חברתי, הביטויים הלשוניים יהיו נטולי משמעות ברורה. אדם מתפתח בד בבד עם רכישת השפה, ובעשותו כן, הוא מייסד את תפיסת העולם שלו על ברכיה, רוקם את זהותו האישית באמצעותה וגדל אל תוך העולם כשהוא מצויד במאגר עצום של ביטויים חברתיים, מגזריים, תרבותיים וזהותיים.

לשפה כוח ליצור שינוי, לעורר את הפוטנציאל ולהביא אותו לידי הגשמה, לחולל שינויים ממשיים בהתפתחות הקוגניטיבית והמוחית וליצור זהות יש מאין. למעשה, השפה היא זו המבדילה את האדם משאר בעלי החיים בהיותה ביטוי ליכולת החשיבה המופשטת והשימוש בסימנים לצורך יצירת רעיונות המכתיבים את ביטויי ההתנהגות האנושית לאורך הדורות.

היכן מתחיל הטריק?

הטריק מתחיל במעבר משפה אחת לשפה אחרת. תרגום מעברית לאנגלית מצריך הבנה לוקלית של השפה, היכרות מעמיקה עם שורשיה, עם הניואנסים המרכיבים אותה ועם מגוון ההקשרים המקומיים לכל ביטוי, משפט ורעיון. חשיבותה של לוקליזציה בתרגום מעברית לאנגלית באה לידי ביטוי ביתר שאת ביציאה לשוק חדש.

הנדסת לוקליזציה

פריצה לשווקים חדשים מעמידה בפני היזם מספר אתגרים. לא רק שעליו לייסד יש מאין ולהביא רעיון מהכוח אל הפועל, לא די בכך שעליו לגייס את המשאבים הדרושים על מנת להפוך את רעיונותיו לישימים ובעלי ערך, אלא שהוא נדרש לעשות זאת בשוק חדש ולא מוכר, בעל כללים, ניואנסים, חוקים ונורמות תרבותיות זרות. בעוד שילידי המקום נושמים ורואים נורמות אלו כמובנות מאליהן, עבור היזם הזר מדובר בסט עצום של כללים חדשים ללמידה.

חברת תרגום המבינה את חשיבות הזהות העומדת מאחורי השפה משלבת בתרגום מעברית לאנגלית לא רק את הידע הפונולוגי, המורפולוגי, את הסינטקס, הפרקטיקה והסמנטיקה, אלא גם את ציוני הדרך המשמעותיים בהיסטוריה של שפת היעד, את ביטויי המפתח החיוניים לחדירה אל תודעת קהל היעד ואת היכולת לשלב בשפת היעד את מהות המסר כפי שהוא מיועד להיקלט בתודעה של השוק החדש.

חברת תרגום מנוסה, בעלת רקע של שנים בתרגום מעברית לאנגלית חובקת נכסים עתירי יכולת עבור היזם הצעיר המבקש לפרוץ לקהלים חיצוניים ולשווקים חדשים. התאמת המוצר למאפיינים הלוקליים של שוק חדש מצריכה התאמה גרפית, מידול של השפה הטכנית, השיווקית והמשפטית ויצירת מוניטין המבוסס על ערכי היסוד של קהל היעד בשוק החדש.